Sản xuất Polyester / PP / Nylon Lọc Bag,0.1,0.5,1,5,10,25,50,100,150,200 micron PP / Nylon / PE Lọc Túi Vải,PE / Nylon Lọc Lưới vải.

PONG100P1S, PONG100P1S manufacturer, China PONG100P1S, Quality PONG100P1S


PONG100P1S-Aquarium Lọc Sock

PONG100P1S,Aquarium Filter Sock Data Sheet Filter Bag Item: : PONG100P1S UPC: POG100P1SH Minimum Quantity: 25 Aquarium PE Kích Túi lọc: Aquarium PE Kích Túi lọc 1 (7×14) Tài liệu: Polypropylene Felt Mic...

PONG100P1S-Aquarium Lọc Sock

PONG100P1S,Aquarium Filter Sock Data Sheet Filter Bag Item: : PONG100P1S-PP-H UPC: POG100P1-PP Minimum Quantity: 25 Aquarium PE Kích Túi lọc: Aquarium PE Kích Túi lọc 1 (7×14) Tài liệu: Polypropylene Fe...

PONG100P1S-Aquarium Lọc Sock

PONG100P1S,Aquarium Filter Sock Data Sheet Filter Bag Item: : PONG100P1S UPC: POG100P1SH Minimum Quantity: 25 Aquarium PE Kích Túi lọc: Aquarium PE Kích Túi lọc 1 (7×14) Tài liệu: Polypropylene Felt Mic...

PONG100P1S-Aquarium Lọc Sock

PONG100P1S,Aquarium Filter Sock Data Sheet Filter Bag Item: : PONG100P1S-PP-H UPC: POG100P1-PP Minimum Quantity: 25 Aquarium PE Kích Túi lọc: Aquarium PE Kích Túi lọc 1 (7×14) Tài liệu: Polypropylene Fe...