Sản xuất Polyester / PP / Nylon Lọc Bag,0.1,0.5,1,5,10,25,50,100,150,200 micron PP / Nylon / PE Lọc Túi Vải,PE / Nylon Lọc Lưới vải.

PE1P1P, PE1P1P manufacturer, China PE1P1P, Quality PE1P1P


PE1P1P-Aquarium Lọc Sock

PE1P1P,Aquarium Filter Sock Data Sheet Filter Bag Item: : PE1P1P UPC: PES1P1F-WE Minimum Quantity: 25 Aquarium PE Kích Túi lọc: Aquarium PE Kích Túi lọc 1 (7×14) Tài liệu: Polyester Felt Micron Rating: ...

PE1P1P-Aquarium Lọc Sock

PE1P1P,Aquarium Filter Sock Data Sheet Filter Bag Item: : PE1P1PE UPC: PES1P1F-WE Minimum Quantity: 25 Aquarium PE Kích Túi lọc: Aquarium PE Kích Túi lọc 1 (7×14) Tài liệu: Polyester Felt Micron Rating:...

PE1P1P-Aquarium Lọc Sock

PE1P1P,Aquarium Filter Sock Data Sheet Filter Bag Item: : PE1P1P UPC: PES1P1F-WE Minimum Quantity: 25 Aquarium PE Kích Túi lọc: Aquarium PE Kích Túi lọc 1 (7×14) Tài liệu: Polyester Felt Micron Rating: ...

PE1P1P-Aquarium Lọc Sock

PE1P1P,Aquarium Filter Sock Data Sheet Filter Bag Item: : PE1P1PE UPC: PES1P1F-WE Minimum Quantity: 25 Aquarium PE Kích Túi lọc: Aquarium PE Kích Túi lọc 1 (7×14) Tài liệu: Polyester Felt Micron Rating:...