Sản xuất Polyester / PP / Nylon Lọc Bag,0.1,0.5,1,5,10,25,50,100,150,200 micron PP / Nylon / PE Lọc Túi Vải,PE / Nylon Lọc Lưới vải.

Nylon Lọc Socks, Nylon Filter Socks manufacturer, China Nylon Filter Socks, Quality Nylon Filter Socks


NMO5P2P-SB Nylon Filter Bag

NMO5P2P-SB Nylon Filter Bag NMO5P2P-SB Nylon Filter Bag/Sock w/ Spun-Bonded Cover Data Sheet The NMO5P2P-SB is a 5 Micron 7-1/16 inch (D) x 32 inch (Các) Nylon Chỉ đơn Lưới Túi lọc với nhựa bích w / Spun-Kho ngoại quan Bìa- COX Nylon Mo...

NMO5P4P-EB Nylon Filter Bag

NMO5P4P-EB Nylon Filter Bag NMO5P4P-EB Nylon Filter Bag/Sock w/ Edge Binding Data Sheet The NMO5P4P-EB is a 5 Micron 4-1/8 inch (D) x 14 inch (Các) Nylon Chỉ đơn Lưới Túi lọc với nhựa bích w / Edge Binding- COX Nylon Monofilament ...

NMO5P4P Nylon Filter Bag

NMO5P4P Nylon Filter Bag NMO5P4P Nylon Filter Bag/Sock Data Sheet The NMO5P4P is a 5 Micron 4-1/8 inch (D) x 14 inch (Các) Nylon Chỉ đơn Lưới Túi lọc với nhựa bích – COX Nylon Monofilament woven filter media is made from su...

NMO5P4P-MC Nylon Filter Bag

NMO5P4P-MC Nylon Filter Bag NMO5P4P-MC Nylon Filter Bag/Sock w/ Mesh Cover Data Sheet The NMO5P4P-MC is a 5 Micron 4-1/8 inch (D) x 14 inch (Các) Nylon Chỉ đơn Lưới Túi lọc với nhựa bích w / Lưới Bìa- COX Nylon Monofilament wove...

NMO600P1P-A Nylon Lọc Bag

NMO600P1P-A Nylon Filter Bag NMO600P1P-A Nylon Filter Bag/Sock w/ Auto Seam Data Sheet The NMO600P1P-A is a 600 Micron 7-1/16 inch (D) x 16-1/2 inch (Các) Nylon Chỉ đơn Lưới Túi lọc với nhựa bích w / Auto Seam- COX Nylon Monofilam...

NMO800P2P-EB Nylon Bag Lọc

NMO800P2P-EB Nylon Filter Bag NMO800P2P-EB Nylon Filter Bag/Sock w/ Edge Binding Data Sheet The NMO800P2P-EB is a 800 Micron 7-1/16 inch (D) x 32 inch (Các) Nylon Chỉ đơn Lưới Túi lọc với nhựa bích w / Edge Binding- COX Nylon Mono...

NMO600P2P Nylon Bag Lọc

NMO600P2P Nylon Filter Bag NMO600P2P Nylon Filter Bag/Sock Data Sheet The NMO600P2P is a 600 Micron 7-1/16 inch (D) x 32 inch (Các) Nylon Chỉ đơn Lưới Túi lọc với nhựa bích – COX Nylon Monofilament woven filter media is mad...