Sản xuất Polyester / PP / Nylon Lọc Bag,0.1,0.5,1,5,10,25,50,100,150,200 micron PP / Nylon / PE Lọc Túi Vải,PE / Nylon Lọc Lưới vải.

Nylon Vải lọc, Nylon Filter Cloth manufacturer, China Nylon Filter Cloth, Quality Nylon Filter Cloth


Nylon Filter Bag

túi lọc pa,túi lọc nylon,pa vải lọc,vải lọc nylon

...