Sản xuất Polyester / PP / Nylon Lọc Bag,0.1,0.5,1,5,10,25,50,100,150,200 micron PP / Nylon / PE Lọc Túi Vải,PE / Nylon Lọc Lưới vải.

Filter Fabrics, Filter Fabrics manufacturer, China Filter Fabrics, Quality Filter Fabrics


Lọc bụi vải

filter fabric,Vải lọc bụi,bộ lọc vải,Vải lọc bụi

...

Bộ lọc bụi

filter fabric,Vải lọc bụi,bộ lọc vải,Vải lọc bụi

...

Filter Bags

Filter bags are mainly manufacture by kinds of woven fabric and needle felt filter fabric. Bạn có thể liên hệ với COX Vải lọc để biết thông tin chi tiết như Polyester(PET,PE,PES), PP, PA vải dệt. Như kim cảm thấy vải lọc, you will get the d...

Aramid lọc túi

COX nhà cung cấp vải lọc của bộ lọc fabroc như polyester(PET,PE,PES), polypropylene(PP), Arcylic, Aramid, Nomex, PPS, P84, PTFE, sợi thủy tinh, lọc hợp chất vv. COX Lọc vải đã hình thành bốn loại chính (túi lọc, vải túi lọc, ne...

Filter Fabrics

bộ lọc vải,túi lọc bụi,túi hút bụi,Vải lọc bụi,túi lọc bụi,túi hút bụi,Vải lọc bụi

...