Sản xuất Polyester / PP / Nylon Lọc Bag,0.1,0.5,1,5,10,25,50,100,150,200 micron PP / Nylon / PE Lọc Túi Vải,PE / Nylon Lọc Lưới vải.

Filter Cloth, Lọc sản xuất vải, China Filter Cloth, Quality Filter Cloth


PP Filter Press Cloth

PP Filter Press Cloth,PP lọc vải,PP Filter Fabric

...

Nước & dầu bằng chứng vải

túi lọc không thấm nước, túi lọc oilproof,bộ lọc không thấm nước vải vải, lọc oilproof sản xuất vải vải

...

PTFE lọc túi(Teflon)

PTFE lọc túi,túi lọc teflon,PTFE vải vải lọc,teflon vải vải lọc

...

Lọc Túi Vải Lọc

túi lọc,filter fabric,nhà sản xuất túi lọc,nhà sản xuất vải lọc

...

Filter Cloth

vải lọc chất lượng,vải lọc báo chí,lọc quần áo,quần áo bộ lọc báo chí muanufacture bằng vải lọc cox

...

PET Lọc Nhấn vải

Polyester(PET) Filter Cloth made of polyester fiber (PET), có thể được chia thành PET vải lọc chủ yếu, PET sợi dài vải lọc. Những sản phẩm này có các tính chất của axit mạnh kháng, công bằng kiềm-kháng, and good performance at the ...