Polyester / PP / naylon filtre imalatı,0.1,0.5,1,5,10,25,50,100,150,200 mikron PP / naylon / PE Filtre Torbası Kumaş,PE / Naylon filtre ağı Kumaş.

Akvaryum Filtre Çorap, Aquarium Filter Sock manufacturer, China Aquarium Filter Sock, Quality Aquarium Filter Sock


PO100G1S-Akvaryum Filtre Çorap

PO100G1S,Aquarium Filter Sock Data Sheet Filter Bag Item: : PO100G1S UPC: POG100P1SH Minimum Quantity: 25 Akvaryum PE Filtre Torbası Boyut: Akvaryum PE Filtre Torbası Boyut 1 (7×14) Malzeme: Polypropylene Felt Micron ...

PO100G2S-Akvaryum Filtre Çorap

PO100G2S,Aquarium Filter Sock Data Sheet Filter Bag Item: : PO100G2S UPC: POG100P2SH Minimum Quantity: 25 Akvaryum PE Filtre Torbası Boyut: Akvaryum PE Filtre Torbası Boyut 2 (7×32) Malzeme: Polypropylene Felt Micron ...

PO100G4S-Akvaryum Filtre Çorap

PO100G4S,Aquarium Filter Sock Data Sheet Filter Bag Item: : PO100G4S UPC: POG100P4SH Minimum Quantity: 25 Akvaryum PE Filtre Torbası Boyut: Akvaryum PE Filtre Torbası Boyut 4 (4×12) Malzeme: Polypropylene Felt Micron ...

PO100P1P-Akvaryum Filtre Çorap

PO100P1P,Aquarium Filter Sock Data Sheet Filter Bag Item: : PO100P1P UPC: POG100P1F-WE Minimum Quantity: 25 Akvaryum PE Filtre Torbası Boyut: Akvaryum PE Filtre Torbası Boyut 1 (7×14) Malzeme: Polypropylene Felt Micro...

PO100P1S-Akvaryum Filtre Çorap

PO100P1S,Aquarium Filter Sock Data Sheet Filter Bag Item: : PO100P1S UPC: POG100P1SH Minimum Quantity: 25 Akvaryum PE Filtre Torbası Boyut: Akvaryum PE Filtre Torbası Boyut 1 (7×14) Malzeme: Polypropylene Felt Micron ...

PO100P2P-Akvaryum Filtre Çorap

PO100P2P,Aquarium Filter Sock Data Sheet Filter Bag Item: : PO100P2P UPC: POG100P2F-WE Minimum Quantity: 25 Akvaryum PE Filtre Torbası Boyut: Akvaryum PE Filtre Torbası Boyut 2 (7×32) Malzeme: Polypropylene Felt Micro...

PO100P2S-Akvaryum Filtre Çorap

PO100P2S,Aquarium Filter Sock Data Sheet Filter Bag Item: : PO100P2S UPC: POG100P2SH Minimum Quantity: 25 Akvaryum PE Filtre Torbası Boyut: Akvaryum PE Filtre Torbası Boyut 2 (7×32) Malzeme: Polypropylene Felt Micron ...