Manufacture Polyester/PP/Nylon Filter Bag,0.1,0.5,1,5,10,25,50,100,150,200 micron PP/Nylon/PE Filter Bag Fabric,PE/Nylon Filter Mesh Cloth.

25 กระเป๋าไมครอนกรอง PP, 25 ผู้ผลิตไมครอน PP ถุงกรอง, ประเทศจีน 25 กระเป๋าไมครอนกรอง PP, Quality 25 กระเป๋าไมครอนกรอง PP


25 ถุงกรองของเหลว

25 ถุงไมครอนกรองที่ทำจาก 25 ผ้าโพลีเอสเตอร์ไมครอนกรอง, PP ผ้าผ้ากรองหรือฟิลเตอร์สเบิร์ก. เส้นใยพอลิเมอเล็กของเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกันและความยาวจะถูกบังคับให้เมทริกซ์. ด้านหนึ่งคือการลงนาม, a process that further locks the filaments t...